Privacyverklaring voor Fysiotherapie Praktijk

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en begrijpen dat persoonlijke gegevens gevoelig zijn. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en beveiligen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de fysiotherapeutische zorg.

Hierbij kunt u denken aan: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN-nummer Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres Medische gegevens, zoals diagnose, behandelingen, medicatie en verslaglegging Verzekeringsgegevens, zoals zorgverzekeraar en polisnummer

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en het bijhouden van uw medisch dossier. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor administratieve doeleinden, zoals het declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij zullen uw gegevens nooit delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van zorg en wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Hoe waarborgen wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en andere vormen van misbruik. Zo hebben wij onder andere:

  • Beveiligde systemen en software die up-to-date worden gehouden
  • Beveiligde verbindingen voor het verzenden van gegevens
  • Een privacybeleid waarin afspraken zijn vastgelegd over het omgaan met persoonsgegevens
  • Een geheimhoudingsplicht voor al onze medewerkers en eventuele derde partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verlenen van zorg en het bijhouden van uw medisch dossier. Dit betekent dat wij uw gegevens na afloop van uw behandeling zullen verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens langer te bewaren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijk.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te allen tijde op onze website.